Daily Archives: 19 Tháng Năm, 2017

Bác Hồ với an toàn trong lao động sản xuất

“Con người là vốn quý nhất, con người có thể làm ra của cải, vật chất phục vụ cho bản thân và cho xã hội”. Có công cụ lao động nhưng không có tác động của con người thì cũng

Đối tượng huấn luyện sơ cứu, cấp cứu

Huấn luyện sơ cứu, cấp cứu được quy định tại Điều 9 Thông tư 19/2016/TT-BYT: Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động, cụ thể như sau: Đối tượng huấn luyện sơ cứu, cấp

Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động


Partner