Diễn tập ứng phó sự cố hoá chất và huấn luyện an toàn hoá chất theo NĐ113/2017/NĐ-CP

Công ty TNHH An toàn lao động Việt Nam tư vấn cho các doanh nghiệp xây dựng ” Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất”, Diễn tập ứng phó sự cố hoá chất và huấn luyện an toàn hoá chất theo NĐ113/2017/NĐ-CP.

Doanh nghiệp phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất:

  • Chủ đầu tư dự án kinh doanh, cất giữ và sử dụng hoá chất trừ trường hợp quy định tại khoản 2,  điều 20 nghị định 113/2017/NĐ-CP phải xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất thì phải xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất;
  • Tức là các doanh nghiệp không phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất thì phải xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất. (tra cứu Phụ lục IV của NĐ113/2017/NĐ-CP)

Thời điểm phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất:

  • Trước khi dự án chính thức đi vào hoạt động
  • Đối với các dự án thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều 21 nghị định 113/2017/NĐ-CP đã được đưa vào hoạt động trước khi Nghị định có hiệu lực mà chưa có Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất, chủ cơ sở phải xây dựng và ra quyết định ban hành biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất trong vòng 1 năm kể từ ngày nghị định 113/2017/NĐ-CP có hiệu lực.

Ngoài ra hàng năm doanh nghiệp phải tổ chức huấn luyện An toàn hoá chất cho các đối tượng thuộc nhóm 1,2,3 của doanh nghiệp.

Phải diễn tập ứng phó sự cố hoá chất.

CÔNG TY TNHH AN TOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tổ chức đào tạo tập huấn, huấn luyện bài bản với đội ngũ giảng viên đảm bảo theo đúng yêu cầu của NĐ113/2017/NĐ-CP và đủ năng lực về chuyên môn.

Diễn tập thực hành trang bị đủ thiết bị, dụng cụ, PTBVCN theo đúng quy định, chủng loại của từng loại hoá chất và đặc thù của đợn vị.

Hình ảnh 1: Thực hành xử lý sự cố tràn đổ hoá chất

Hình ảnh 2: Vận chuyển chất thải nguy hại sau xử lý sự cố

Hình ảnh 3: Học viên tập hợp rút kinh nghiệm sau diễn tập

Sau khoá học học viên được cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, tư liệu, hình ảnh, tài liệu giảng dạy và kịch bản diễn tập. Mọi chi tiết về khoá học và diễn tập xin được liên hệ về công ty được hỗ trợ chuyên nghiệp.

Điện thoại: Ms Diệp 0978960380/ 0964043786 

Mail: diep.luubich@antoanlaodongvn.vn

Chia sẻ:
Loading Facebook Comments ...

Trả lời


Partner