Khóa học: Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động

Khóa học: Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động

Khóa học An toàn hóa chất

Khóa học An toàn hóa chất

Khóa học: An toàn cơ khí

Khóa học: An toàn cơ khí

STIE - TI Một năm hình thành và phát triển

STIE - TI Một năm hình thành và phát triển

 

DIỄN TẬP ỨNG PHÓ TRÀN ĐỔ HOÁ CHẤT

Theo điều 37, Luật hoá chất quy định “Hàng năm các cơ sở hoá chất phải xây dựng lực lượng ứng phó tại chỗ và phải thường xuyên huấn luyện và thực hành diễn tập các phương án ứng phó

QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 29/2018/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018   THÔNG TƯ

CÔNG ƯỚC SỐ 155 VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế,  Được Hội đồng quản trị của Văn phòng Lao động quốc

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NHÓM 5

Được sự tin tưởng lựa chọn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Từ ngày 28 đến 30/11 Tại Vũng Tàu, Công ty TNHH An toàn lao động Việt Nam đã thực hiện huấn luyện An toàn, vệ sinh lao

Diễn tập ứng phó sự cố hoá chất và huấn luyện an toàn hoá chất theo NĐ113/2017/NĐ-CP

Công ty TNHH An toàn lao động Việt Nam tư vấn cho các doanh nghiệp xây dựng ” Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất”, Diễn tập ứng phó sự cố hoá chất và huấn luyện an

Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung các Nghị định liên quan đến đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Nhằm mục đích sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã

Văn hoá an toàn lao động của người Nhật

Người Nhật từ lâu được biết đến với sự nghiêm khắc, nghiêm túc trong công việc và coi trọng giá trị tập thể, luôn hướng đến sự đồng tâm hợp lực để đạt được kết quả cao nhất. Tất cả

ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN ĐỔ TOLUENE

  Công ty TNHH An toàn lao động Việt Nam cung cấp dịch vụ đào tào về Kỹ thuật An toàn hoá chất và diễn tập ứng phó sự cố tràn đổ hoá chất tại doanh nghiệp. Khoá tập huấn

AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, SỬ DỤNG, LƯU TRỮ VÀ VẬN CHUYỂN AMONIAC Độc tính của NH3 tùy thuộc vào nồng độ của chất này. Thông thường, người ta ít khi đặt ra vấn đề về “độ độc” của amoniac

Thúc đẩy An toàn và sức khỏe bệnh nghề nghiệp cho lao động trẻ

  Theo thống kê của ILO, tỉ lệ tai nạn lao động đối với lao động trẻ cao hơn 40% so với nhóm lao động lớn tuổi. Những yếu tố góp phần gây ra vấn đề này như: thiếu kỹ


Partner