Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động

Công ty TNHH An toàn lao động Việt Nam  đã khai giảng Khóa huấn luyện AT, VSLĐ

Đối tượng của khóa huấn luyện là người lao động làm việc trong công ty hoạt động về lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, giảng viên ThS. Lưu Thu Hường đã tập trung vào các vấn đề an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực này. Ngoài những kiến thức về chính sách, chế độ về AT, VSLĐ, giảng viên tập trung vào việc hướng dẫn học viên tìm hiểu và nhận diện, đánh giá những mối nguy, những yếu tố nguy hiểm, có hại ngay tại nơi làm việc của người lao động. Ngoài ra, một số kỹ năng, kiến thức sơ cứu căn bản cũng được lồng ghép vào quá trình giảng

1477362319019_6

Hình 2. Giảng viên ThS. Lưu Thu Hường khai giảng khóa huấn luyện

1477362319540_9

Hình 3. Học viên với màu áo đồng phục nhẹ nhàng, đẹp mắt

1477362429720_13

Hình 4. Học viên trong giờ làm bài kiểm tra sát hạch

Chia sẻ:
Loading Facebook Comments ...

Trả lời


Partner