Chương trình huấn luyện: An toàn khi vận hành xe nâng

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN VẬN HÀNH XE NÂNG

Chương trình huấn luyện An toàn vận hành xe nâng dành cho cán bộ, nhân viên trong tổ chức theo Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

I – Đối tượng huấn luyện

– Nhóm 3: Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

II – Mục tiêu và thời lượng khoá huấn luyện

  1. Mục tiêu

– Trang bị kiến thức về các nguyên nhân cơ bản dẫn tới các tai nạn trong vận hành xe nâng và các biện pháp phòng ngừa tai nạn.

– Nâng cao nhận thức của người lao động về tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn khi vận hành xe nâng.

  1. Thời lượng

– 30 giờ, bao gồm lý thuyết và thực hành

III – Chương trình huấn luyện

  1. Nội dung huấn luyện

– Tổng quan về luật pháp, chính sách an toàn lao động

– Khái niệm, phân loại, cấu tạo xe nâng

– Đặc điểm công việc xếp dỡ bằng xe nâng

– Nguyên nhân gây tai nạn xe nâng

– Các nguyên tắc cần tránh khi vận hành xe nâng

– Quy định vận hành an toàn xe nâng

– Quản lý xe nâng

  1. Phương pháp huấn luyện

– Sử dụng phương pháp tích cực, lớp 60 – 80 học viên

– Ngoài các tài liệu lý thuyết được xây dựng chi tiết, cẩn thận, khóa học còn lồng ghép các kỹ năng thực hành để học viên hiểu rõ hơn về các biện pháp an toàn khi vận hành xe nâng

  1. Tài liệu và sát hạch cuối khoá

– Tài liệu do giảng viên cung cấp

– Học viên hoàn thành bài sát hạch cuối khoá

– Sau khoá huấn luyện và bài sách hạch đạt yêu cầu, học viên được cấp chứng chỉ Huấn luyện An toàn vận hành xe nâng

IV – Một số hình ảnh lớp Huấn luyện an toàn vận hành xe nâng

antoanxenang antoanxenang2 antoanxenang3 antoanxenang4

Chia sẻ:
Loading Facebook Comments ...

Trả lời


Partner