Chương trình huấn luyện: An toàn khi làm việc trên cao

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO

Chương trình huấn luyện An toàn khi làm việc trên cao dành cho cán bộ, nhân viên trong tổ chức theo Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH được xây dựng theo chương trình khung do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

I – Đối tượng huấn luyện

– Nhóm 3: Người làm công việc trên cao

II – Mục tiêu và thời lượng khoá huấn luyện

  1. Mục tiêu

– Trang bị kiến thức kiến thức kỹ thuật an toàn khi làm việc trên cao

– Nâng cao nhận thức của người lao động về tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn khi làm việc trên cao.

  1. Thời lượng

– 30 giờ, bao gồm lý thuyết và thực hành

III – Chương trình huấn luyện

  1. Nội dung huấn luyện

– Tổng quan về luật pháp, chính sách an toàn lao động

– Tổng quan kỹ thuật làm việc trên cao, trên sàn công tác di động

– Nhận diện nguy hiểm, đánh giá rủi ro khi làm việc trên cao

– Kỹ thuật an toàn khi làm việc trên cao, trên sàn công tác di động

– Kỹ năng ứng phó với tình huống khẩn cấp, sơ cấp cứu tại chỗ

  1. Phương pháp huấn luyện

– Sử dụng phương pháp tích cực, lớp 60 – 80 học viên

– Ngoài các tài liệu lý thuyết được xây dựng chi tiết, cẩn thận, khóa học còn lồng ghép các kỹ năng thực hành để học viên hiểu rõ hơn về các biện pháp an toàn khi làm việc trên cao

  1. Tài liệu và sát hạch cuối khoá

– Tài liệu do giảng viên cung cấp

– Học viên hoàn thành bài sát hạch cuối khoá

– Sau khoá huấn luyện và bài sách hạch đạt yêu cầu, học viên được cấp chứng chỉ Huấn luyện An toàn khi làm việc trên cao

IV – Một số hình ảnh về Huấn luyện An toàn khi làm việc trên cao

antrencao1

Hình ảnh lớp tập huấn an toàn khi làm việc trên cao ở EVN

 

antoantrencao2

Một số hình ảnh tập huấn thực hành kỹ thuật an toàn khi làm việc trên cao ở EVN

 

Chia sẻ:
Loading Facebook Comments ...

Trả lời


Partner