Giới thiệu

GIỚI THIỆU CÔNG TY

  • Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH AN TOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
  • Tên viết tắt: STVN CO.,LTD
  • Địa chỉ: Số 39 Phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
  • Đại diện pháp luật: Phùng Hải Linh
  • Điện thoại: 024.66.505.551
  • Website: http://www.antoanlaodongvn.vn
  • Mã số thuế: 0107405633
  • Tài khoản: Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thành Công
  • Số TK: 0451000369406

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỀN

Với nòng cốt là những kiểm định viên, chuyên gia đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau: giảng dạy, sản xuất, xây dựng, tư vấn, các dự án có vốn đầu tư của nước ngoài; nắm bắt tầm quan trọng của công tác huấn luyện – tuyên truyền an toàn lao động trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong doanh nghiệp, Công ty TNHH An toàn lao động lao động Việt Nam đã được thành lập vào ngày 21 tháng 4  năm 2016 với số vốn điều lệ là: 1.500.000.000 VNĐ (1,5 tỷ đồng). Với các ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý, Giáo dục nghề nghiệp, Dịch vụ hỗ trợ giáo dục, Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, Đo kiểm tra môi trường lao động…

Vào ngày 05/10/2017, Công ty TNHH Đào tạo và Kiểm định – STIE chính thức đổi tên thành Công ty TNHH An toàn lao động Việt Nam. Với một diện mạo mới, Công ty TNHH An toàn lao động Việt Nam sẽ đưa đến một chất lượng dịch vụ ngày càng được cải thiện.

 

 

Chia sẻ:

Partner