DIỄN TẬP ỨNG PHÓ TRÀN ĐỔ HOÁ CHẤT

Theo điều 37, Luật hoá chất quy định “Hàng năm các cơ sở hoá chất phải xây dựng lực lượng ứng phó tại chỗ và phải thường xuyên huấn luyện và thực hành diễn tập các phương án ứng phó sự cố hoá chất”.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tuân thủ quy định pháp luật, Công ty TNHH An toàn lao động Việt Nam phối hợp cùng Doanh nghiệp thực hiện diễn tập ứng phó sự cố hoá chất.

Ngoài việc tuân thủ những quy định của pháp luật, việc thực hiện diễn tập ứng phó sự cố còn trang bị kỹ năng cho cán bộ, công nhân, cán bộ là công tác an toàn của doanh nghiệp hoá chất. Tăng khả năng phản ứng của công nhân trước các tình huống khẩn cấp xảy ra, giảm thiểu tác động đến con người và môi trường.

Nội dung buổi diễn tập:

  1. Lập kế hoạch giả định về sự cố tràn đổ hoá chất.
  2. Lập phương án thông báo, báo động, liên lạc, huy động lực lượng ứng cứu
  3. Phân công nhiệm vụ, chuẩn bị phương tiện ứng cứu, tranh bị bảo hộ cá nhân
  4. Xác định lượng hoá chất tràn đổ
  5. Thực hiện thu gom, theo trình tự
  6. Xử lý chất thải nguy hại sau thu gom
  7. Tổng kết, báo cáo, rút kinh nghiệm

THÔNG TIN KHOÁ ĐÀO TẠO, DIỄN TẬP

CÔNG TY TNHH AN TOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 39, phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam

Liên hệ: Ms Diệp 0978960380 / 0964043786

Chia sẻ:
Loading Facebook Comments ...

Trả lời


Partner