Huấn luyện An toàn hóa chất

Công ty TNHH An toàn lao động Việt Nam đã phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ MUTO Hà Nội khai giảng khóa huấn luyện An toàn hóa chất theo Thông tư 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2016

img_5722

Hình 1. Công ty TNHH Công nghệ MUTO Hà Nội (KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội)

Khóa huấn luyện diễn ra với 2 phần chính là lý thuyết và thực hành, được truyền đạt bởi giảng viên Dương Ngọc Hải. Trong phần lý thuyết, học viên được đào tạo về các nội dung: Quy định pháp luật về hoạt động hóa chất; Các hóa chất nguy hiểm và các yếu tố nguy hiểm trong hoạt động hoá chất; Quy trình pha chế, sử dụng hóa chất; Biện pháp xử lý sự cố hóa chất,…

img_5444

Hình 2. Học viên trong Khóa Huấn luyện An toàn hóa chất tại MUTO, phần giảng lý thuyết

Trong phần thực hành, học viên được thực hành ứng phó sự cố tràn, đổ hóa chất với các kỹ năng trong phối hợp ứng phó sự cố, sơ cứu, sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân,…

img_5611

Hình 3. Học viên thực hành ứng phó sự cố tràn, đổ hóa chất

Một số hình ảnh trong khóa huấn luyện

img_5439

Hình 4. Học viên trong phần giảng lý thuyết

img_5528

Hình 5. Học viên rất tập trung ghi chép…

img_5536

Hình 6. … nhưng cũng rất vui vẻ, hào hứng với phần thực hành

img_5572

Chia sẻ:
Loading Facebook Comments ...

Trả lời


Partner