Category Archives: Huấn luyện An toàn hóa chất – TT36

HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN HOÁ CHẤTNĐ 113/2017/NĐ-CP

HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN HOÁ CHẤT THEO NĐ113/2017/NĐ-CP NGÀY 9 THÁNG 10 NĂM 2017 Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Hóa chất,trong đó nêu rõ các quy

Huấn luyện An toàn hóa chất

Công ty TNHH An toàn lao động Việt Nam đã phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ MUTO Hà Nội khai giảng khóa huấn luyện An toàn hóa chất theo Thông tư 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2016


Partner