Chương trình đào tạo: Ergonomics

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: ERGONOMICS

Ergonomics là sự ứng dụng các khoa học về sinh học về người kết hợp với các khoa học khác vào người lao động và môi trường của họ, sao cho họ đạt được sự thỏa mãn tối đa, đồng thời tăng năng suất lao động

I – Mục đích của Ergonomics

– Sức khỏe : Ergonomics giúp giảm thiểu được các tác hại nghề nghiệp, phòng chống các bệnh nghề nghiệp và bệnh liên quan tới nghề nghiệp và góp phần bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

– Tiện lợi : tạo nên sự tiện lợi trong lao động

– Hiệu quả : làm tăng hiệu quả làm việc và tăng hiệu suất lao động

II – Đối tượng tham gia nghiêm cứu Ergonomics

– Các cán bộ nghiên cứu các Viện, TTYTDP, Ytế ngành

– Các nhân viên Ytế, An toàn, Tổ chức và quản lý lao động các doanh nghiệp và các nhà quản trị kinh tế

– Các nhà thiết kế chế tạo

– Tất cả mọi người khác

* Hãy liên hệ với chúng tôi theo số Hotline để được tư vẫn trực tiếp.

Một số hình ảnh về Ergonomic:

ernogomics

 

Chia sẻ:
Loading Facebook Comments ...

Trả lời


Partner