Hội thảo: Đào tạo, tập huấn Luật An toàn, vệ sinh lao động

Luật An toàn, vệ sinh lao động ban hành ngày 25/6/2015 đã cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về công tác này. Luật ra đời là sự bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.
Khi Luật mới ra đời, việc cập nhật, đào tạo, tập huấn luôn là vấn đề được quan tâm. Nắm bắt được nhu cầu tìm hiểu về Luật An toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp, Công ty TNHH Đào tạo và Kiểm định đã tổ chức buổi Hội thảo: Đào tạo, tập huấn Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành luật vào ngày 09/12/2016 cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Song song với đó, chương trình còn là hưởng ứng chào mừng tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất với chủ đề “Thúc đẩy công tác Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.” (Tháng 5 năm 2017).
Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp tại Hà Nam.

Chia sẻ:
Loading Facebook Comments ...

Trả lời


Partner