Bộ xây dựng: Thông tư 04/2017/TT-BXD

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 04/2017-BXD “QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH” thay thế cho  Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của Bộ Xây dựng Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Thông tư này có hiêu lực từ ngày 15/05/2017.

Tải tệp tại đây

 

Chia sẻ:
Loading Facebook Comments ...

Trả lời


Partner