QCVN 19:2014/BLĐTBXH: về ATLĐ đối với hệ thống cáp treo vận chuyển người

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành QCVN 19:2014/BLĐTBXH, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống cáp treo vận chuyển người.

Tải tệp tại đây

Chia sẻ:
Loading Facebook Comments ...

Trả lời


Partner