KHÓA HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ Y TẾ LAO ĐỘNG – AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG NHÓM 5

CHIÊU SINH KHÓA HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ Y TẾ LAO ĐỘNG – AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG NHÓM 5 (NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC Y TẾ TẠI DOANH NGHIỆP)
Nhằm đáp ứng nhu cầu huấn luyện cho đối tượng nhóm 5 – Người làm công tác y tế tại doanh nghiệp, CÔNG TY TNHH AN TOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM tổ chức các khóa huấn luyện tại Hà Nội và Hải Dương vào tháng 11/2017 (chi tiết tại file công văn đính kèm)

Khóa huấn luyện tại Hà Nội

Khóa huấn luyện tại Hải Dương

Chia sẻ:
Loading Facebook Comments ...

Trả lời


Partner