ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN ĐỔ TOLUENE

 

Công ty TNHH An toàn lao động Việt Nam cung cấp dịch vụ đào tào về Kỹ thuật An toàn hoá chất và diễn tập ứng phó sự cố tràn đổ hoá chất tại doanh nghiệp.

Khoá tập huấn bao gồm lý thuyết + Thực hành. Doanh nghiệp được xây dựng kịch bản phù hợp với địa hình, kho chứa và đặc thù hoá chất sử dụng.

Mô tả tình huống giả định:

– Sự cố xảy ra vào một buổi sáng ngày … tháng … năm … khi Công ty TNHH A vừa nhập 50 can chứa hóa chất toluene vào kho (toluene dùng để pha mực in, rửa trục in, rửa bảng in), trong quá trình vận chuyển, công nhân lái xe nâng làm rớt can chứa toluene rơi xuống nền xưởng, toluene chảy tràn ra ngoài.

– Đánh giá ban đầu:

+ Hóa chất toluene là chất lỏng dễ cháy (loại 2), mức độc cấp tính: loại 4, kích ứng da: loại 2, tính độc: loại 1A, nguy hại do hít phải: loại 1.

+ Số lượng hóa chất toluene chảy tràn ra ngoài khoảng 15 lít, diện tích bị tràn khoảng 06 mét vuông. Tại hiện trường có 01 công nhân bị can chứa toluene ngã trúng chân, gây tai nạn.

Các nhân viên tiến hành thực hiện quy trình ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất của Công ty (nêu trong bản Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất).

* Nội dung trong công tác diễn tập ứng phó sự cố hóa chất:

–  Báo động tình huống sự cố hóa chất.

–  Thông tin huy động các lực lượng ứng cứu (đội xung kích, y tế).

–  Tổ chức xử lý tình huống sự cố bằng lực lượng tại chỗ của Công ty.

–  Cấp cứu người bị nhiễm độc, bị thương.

–  Dùng cát cô lập, cách ly khu vực sự cố không cho hóa chất tràn đổ tiếp xúc các chất dễ cháy hoặc chảy tràn xuống cống rãnh. Lấy giẻ lau thấm toluene đã được cô lập, sau đó lấy cát rải lên bề mặt vùng bị cô lập. Thu gom cát thấm hóa chất toluene vào thùng chứa chất thải nguy hại, thu gom các giẻ lau thấm hóa chất toluene vào bao chứa riêng và để đúng nơi quy định (kho chứa chất thải nguy hại). Sau đó, tiến hành vệ sinh nền xưởng

 

 

 

Xử lý vùng tràn đổ bằng phương tiện chuyên dụng

Thu gom chất thải nguy hại sau khắc phụ sự cố

Chia sẻ:
Loading Facebook Comments ...

Trả lời


Partner