An toàn khi làm việc trong không gian hạn chế

 • Phải có giấy phép trước khi vào bất cứ không gian hạn chế nào
 • Sự cô lập không gian hạn chế sẽ được thực hiện bằng cách tháo và mở các đầu của bồn, bể
 • Tất cả các nguồn điện và năng lượng động phải được cô lập
 • Người canh chừng ở bên ngoài và người làm việc ở bên trong phải thông tin thường xuyên với nhau
 • Phải chiếu sáng phù hợp cho từng khu vực làm việc
 • Có kế hoạch ứng cứu cho bất kỳ công việc nào trong không gian hạn chế
 • Nếu có được yêu cầu thì thiết bị thở phải được cung cấp từ hệ thống giá đỡ/ kết nối
 • Thiết bị thở cá nhân dùng cho trường hợp khẩn cấp và không được sử dụng ngoại trừ đội ứng cứu sự cố
 • Cấm mang bình khí vào không gian hạn chế, trừ thiết bị thở cá nhân
 • Không được ăn, uống trong không gian hạn chế
 • Người làm việc trong không không gian hạn chế phải có đeo dây an toàn và có dây tời
 • Vệ sinh không gian để loại bỏ những vật liệu mà có thể gây nguy hiểm khi vào
 • Thông khí đầy đủ bằng cách trao đổi trao đổi khí và thiết bị đẩy khí phải được nối đất hợp lý để tránh việc tích điện
 • Chỉ những người được huấn luyện mới được vào không gian hạn chế
 • Phải có đính kèm trên giấy phép làm việc danh sách người vào trong không gian hạn chế cũng như dụng cụ, thiết bị sẽ được sử dụng
 • Điện thế của thiết bị, dụng cụ sử dụng trong không gian hạn chế phải không được quá 24V
 • Tất cả các thiết bị bảo hộ cá nhân được liệt kê trong Phân tích an toàn công việc phải được sử dụng
 • Tất cả các thiết bị bảo hộ cá nhân phải được kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng
 • Người giám sát phải đảm bảo tất cả những người làm việc trong không gian hạn chế đều đã được huấn luyện
 • Phải lập hàng rào khi làm việc trong không gian hạn chế
 • Đối với môi trường trơ hóa thì bắt buộc phải trang bị trang thiết bị hỗ trợ hô hấp, kiểm tra tình trạng sức khỏe và quy định giới hạn thời gian làm việc
 • Kiểm tra khí hydrocacbon tổng được yêu cầu khi vào không gian hạn chế có chứa hoặc trước đây có chứa hydrocacbon
 • Kiểm tra khí bổ sung sau lần kiểm tra đầu là được yêu cầu và phải ghi kết quả vào giấy phép
 • Thiết bị thông khí cơ học phải được dừng 30 phút trước khi tiến hành đo khí
 • Kiểm tra khí liên tục phải được thực hiện bằng cách sử dụng thiết bị có cài đặt chuông báo động với giới hạn cháy dưới, nồng độ H2S, nồng độ Oxy cao và thấp
Chia sẻ:
Loading Facebook Comments ...

Trả lời


Partner