Khóa học: Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động

Khóa học: Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động

Khóa học An toàn hóa chất

Khóa học An toàn hóa chất

Khóa học: An toàn cơ khí

Khóa học: An toàn cơ khí

STIE - TI Một năm hình thành và phát triển

STIE - TI Một năm hình thành và phát triển

 

Chương trình huấn luyện: Sơ cấp cứu tai nạn lao động

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: SƠ CẤP CỨU TAI NẠN LAO ĐỘNG Chương trình huấn luyện Sơ cấp cứu Tai nạn lao động dành cho cán bộ, nhân viên trong tổ chức theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP, Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH, Thông tư


Partner