Daily Archives: 15 Tháng Năm, 2017

Ngành xây dựng: Những rủi ro và biện pháp phòng tránh trong công việc đào xúc

Các rủi ro trong đào xúc Hầu hết các công việc trong xây dựng có liên quan đến đào xúc như: đào móng công trình, đào mương thoát nước, đào công trình ngầm… Các tai nạn lao động thường xảy


Partner