Monthly Archives: Tháng Tám 2017

Sơ cấp cứu ngộ độc thực phẩm

Ngộ độc thực phẩm là bệnh mặc phải sau khi ăn, uống phải thực phẩm nhiễm khuẩn, nhiễm độc hoặc có chứa chất gây độc, thức ăn ôi thiu… Hiện nay, ở các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh


Partner