Daily Archives: 16 Tháng Năm, 2017

Nguyên tắc cơ bản của hoạt động kiểm soát mối nguy hóa chất

Biện pháp loại bỏ: Biện pháp tốt nhất trong việc ngăn chặn các rủi ro phát sinh từ việc sử dụng các hóa chất nguy hiểm là loại trừ khỏi môi trường làm việc những hóa chất đó. Tuy nhiên,

Bảng số Liệu An Toàn Hóa Chất (CSDS)

Bảng MSDS cung cấp đầy đủ các thông tin chi tiết về đặc tính hóa chất, nhưng có thể nó không có hiệu quả cho công nhân trong việc sử dụng và quản lý hóa chất. Vì vậy, các lưu

Phiếu an toàn hóa chất

Do yêu cầu của luật pháp, các nhà máy hay các đối tác phải cung cấp cho khách hàng Phiếu an toàn hóa chất. Trong trường hợp nhà cung cấp không cung cấp, người mua phải yêu cầu gửi bảng

Tác hại của hóa chất đối với cơ thể con người

Cơ thể con người là một khối thống nhất, liên quan chặt chẽ với nhau. Chỉ cần một cơ quan hoặc một bộ phận của cơ thể bị tổn thương đều ảnh hưởng đến toàn thân con người. Ảnh hưởng


Partner