Văn bản số 1372/HC-VP V/v trả lời vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 113/2017/NĐ-CP

Để tháo gỡ những vướng mắc trong xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất, kinh doanh, sản xuất, sử dụng hóa chất… được quy định tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất, Cục Hóa chất đã có gửi văn bản số số 1372/HC-VP gửi Tổng cục Hải quan để trao đổi, làm rõ một số vấn đề còn vướng mắc trong thời gian đầu triển khai, thực hiện nghị định này.

Nội dung văn bản nêu rõ:

Về đối tượng áp dụng (ý kiến tại mục 3.1 Công văn số 7678/TCHQ-GSQL)

“Đối tượng áp dụng của NĐ113 được quy định tại Điều 2 của Nghị định: “Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động hóa chất trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Căn cứ theo Điều 2 của NĐ113 và giải thích từ ngữ “hoạt động hóa chất” tại Điều 4 của Luật Hóa chất, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư, sản xuất, sang chai, đóng gói, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng, nghiên cứu, thử nghiệm hóa chất, xử lý hóa chất thải bỏ, xử lý chất thải hóa chất và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động này trên lãnh thổ Việt Nam đều thuộc đối tượng áp dụng của NĐ113.

Tuy nhiên, việc áp dụng quy định nào trong Nghị định đối với từng loại hình hoạt động cần căn cứ theo nội dung cụ thể của quy định đó.

Cụ thể đối với trường hợp được nêu tại mục 3.1 của Công văn số 7678/TCHQ-GSQL doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất để trực tiếp sử dụng, không cung ứng trên thị trường nhằm mục đích sinh lời, không phải là tổ chức kinh doanh hóa chất, tuy nhiên, các doanh nghiệp này phải thực hiện theo các quy định của NĐ113 về nhập khẩu hóa chất, an toàn hóa chất, phân loại hóa chất, sử dụng hóa chất….”

Để hiểu rõ hơn về nội dung giải thích của văn bản cho việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 113/2017/NĐ-CP, mời bạn đọc tải nội dung văn bản chi tiết tại tệp đính kèm.

Tải nội dung văn bản tại đây

Chia sẻ:
Loading Facebook Comments ...

Trả lời


Partner