Nghị định số 113/2017/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

Ngày 9 tháng 10 năm 2017, Chính phủ vừa ra Nghị định số 113/2017/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

Trong Nghị định có nêu chi tiết về: yêu cầu chung để đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất; sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp; sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp; hóa chất cấm, hóa chất độc; kế hoạch, biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất và khoảng cách an toàn; phân loại hóa chất, phiếu an toàn hóa chất; khai báo hóa chất; huấn luyện an toàn hóa chất.

Trong đó yêu cầu nhà xưởng, kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất.

Nhà xưởng, kho chứa phải có lối thoát hiểm. Hệ thống thông gió phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống thông gió.

Công nghệ sản xuất hóa chất được lựa chọn đảm bảo giảm thiểu nguy cơ gây sự cố hóa chất, ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ.

Vật chứa, bao bì phải đảm bảo kín, chắc chắn, có độ bền chịu được tác động của hóa chất, thời tiết và các tác động thông thường khi bốc, xếp vận chuyển.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2017; thay thế Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011.

Bãi bỏ quy định tại Điều 8 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016

Tải tệp tại đây

 

Chia sẻ:
Loading Facebook Comments ...

Trả lời


Partner