Những nguyên nhân gây ra các vụ cháy

  1. Cháy do con người gây nên

– Do sơ suất, bất cẩn gây cháy. Nguyên nhân này là do chính con người thiếu kiến thức PCCC, không hiểu biết về cháy, các tính chất nguy hiểm cháy nổ của các chất cháy… dẫn đến việc sử dụng lửa, điện, xăng, dầu mất an toàn gây cháy. Nguyên nhân này chiểm tỷ lệ cao trong tổng số vụ cháy hằng năm.

– Do vị phạm các quy định an toàn về PCCC, tức là đã có những quy định an toàn PCCC, nhưng do không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc dẫn đến cháy

– Do trẻ em nghịch lửa gây cháy

– Đốt phá hoại, phi tang dấu vết, đốt trả thù cá nhân, đốt để nhận bảo hiểm, tự thiêu… gây tác động xấu đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội

  1. Cháy do thiên tai

– Do sét đánh, núi lửa hoạt động gây ra cháy

– Do bão lụt gây ra cháy: khi các chất lỏng cháy nhẹ hơn nước, chúng sẽ nổi lên trên mặt nước, sau đó có đủ điều kiện cháy thì sẽ gây cháy…

  1. Do tự cháy

– Là trường hợp ở nhiệt độ nhất định, chất cháy tiếp xúc với môi trường không khí và tự cháy, hoặc do chất cháy đó gặp một chất phát sinh khác sinh ra phản ứng hóa học có thể tự bốc cháy mà không cần cung cấp nhiệt từ bên ngoài. Một số chất kiềm như Na, Ca, Ba, K… khi gặp nước sẽ tự bốc cháy

– Ngoài ra, tự cháy còn do quá trình tích nhiệt: giẻ lau thấm dầu mỡ chất thành đống, bị oxy hóa, tích nhiệt dẫn đến tự bốc cháy.

Chia sẻ:
Loading Facebook Comments ...

Trả lời


Partner