Monthly Archives: Tháng Mười 2018

Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung các Nghị định liên quan đến đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Nhằm mục đích sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã

Văn hoá an toàn lao động của người Nhật

Người Nhật từ lâu được biết đến với sự nghiêm khắc, nghiêm túc trong công việc và coi trọng giá trị tập thể, luôn hướng đến sự đồng tâm hợp lực để đạt được kết quả cao nhất. Tất cả


Partner