Monthly Archives: Tháng Tám 2018

ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN ĐỔ TOLUENE

  Công ty TNHH An toàn lao động Việt Nam cung cấp dịch vụ đào tào về Kỹ thuật An toàn hoá chất và diễn tập ứng phó sự cố tràn đổ hoá chất tại doanh nghiệp. Khoá tập huấn

AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, SỬ DỤNG, LƯU TRỮ VÀ VẬN CHUYỂN AMONIAC Độc tính của NH3 tùy thuộc vào nồng độ của chất này. Thông thường, người ta ít khi đặt ra vấn đề về “độ độc” của amoniac


Partner