Monthly Archives: Tháng Bảy 2018

Thúc đẩy An toàn và sức khỏe bệnh nghề nghiệp cho lao động trẻ

  Theo thống kê của ILO, tỉ lệ tai nạn lao động đối với lao động trẻ cao hơn 40% so với nhóm lao động lớn tuổi. Những yếu tố góp phần gây ra vấn đề này như: thiếu kỹ

HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU THEO TT19/2016/TT-BYT NGÀY 30/6/2016

         Công tác sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc là hoạt động có tầm quan trọng đặc biệt khi người lao động bị tai nạn lao động tại nơi làm việc, nhất là người lao

HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN HOÁ CHẤTNĐ 113/2017/NĐ-CP

HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN HOÁ CHẤT THEO NĐ113/2017/NĐ-CP NGÀY 9 THÁNG 10 NĂM 2017 Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Hóa chất,trong đó nêu rõ các quy


Partner