Monthly Archives: Tháng Mười 2016

Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động

Công ty TNHH An toàn lao động Việt Nam  đã khai giảng Khóa huấn luyện AT, VSLĐ Đối tượng của khóa huấn luyện là người lao động làm việc trong công ty hoạt động về lĩnh vực sản xuất linh

Huấn luyện Sơ cấp cứu TNLĐ

CÔNG TY TNHH AN TOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM   Tổ chức Khóa huấn luyện được tổ chức với 2 phần lý thuyết và thực hành. Trong phần lý thuyết, học viên được trang bị các kiến thức cơ bản

Huấn luyện Sơ cấp cứu – Công ty TNHH Điện tử Foster (Bắc Ninh)

Công ty TNHH Đào tạo và Kiểm định – STIE đã khai giảng Khóa huấn luyện Sơ cấp cứu tai nạn lao động tại Công ty TNHH Điện tử Foster (Bắc Ninh) Hình 1. Công ty TNHH Điện tử Foster

Huấn luyện An toàn hóa chất

Công ty TNHH An toàn lao động Việt Nam đã phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ MUTO Hà Nội khai giảng khóa huấn luyện An toàn hóa chất theo Thông tư 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2016

Khóa Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH MLB TENERGY (Nghệ An)

Công ty TNHH AN TOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM đã khai giảng khóa Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP tỉnh Nghệ An Hình 1. Giảng viên ThS. Lưu Thu Hường đang truyền đạt kiến thức


Partner