Monthly Archives: Tháng Bảy 2016

Chương trình đào tạo: Ergonomics

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: ERGONOMICS Ergonomics là sự ứng dụng các khoa học về sinh học về người kết hợp với các khoa học khác vào người lao động và môi trường của họ, sao cho họ đạt được sự

Chương trình huấn luyện: An toàn khi vận hành xe nâng

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN VẬN HÀNH XE NÂNG Chương trình huấn luyện An toàn vận hành xe nâng dành cho cán bộ, nhân viên trong tổ chức theo Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh

Chương trình huấn luyện: An toàn trong xây dựng

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG Chương trình huấn luyện An toàn trong xây dựng dành cho cán bộ, nhân viên trong tổ chức theo Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH được xây dựng theo chương trình khung do Bộ

Chương trình huấn luyện: An toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ Chương trình huấn luyện An toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế dành cho cán bộ, nhân viên trong tổ

Chương trình huấn luyện: An toàn khi làm việc với thiết bị chịu áp lực

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC Chương trình huấn luyện An toàn khi làm việc với thiết bị chịu áp lực dành cho cán bộ, nhân viên trong tổ chức theo

Chương trình huấn luyện: An toàn khi làm việc trên cao

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO Chương trình huấn luyện An toàn khi làm việc trên cao dành cho cán bộ, nhân viên trong tổ chức theo Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH được xây dựng theo chương

Chương trình huấn luyện: An toàn điện

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN ĐIỆN Chương trình huấn luyện An toàn điện dành cho cán bộ, nhân viên trong tổ chức theo Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH được xây dựng theo chương trình khung do Bộ Lao động – Thương

Chương trình huấn luyện: Sơ cấp cứu tai nạn lao động

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: SƠ CẤP CỨU TAI NẠN LAO ĐỘNG Chương trình huấn luyện Sơ cấp cứu Tai nạn lao động dành cho cán bộ, nhân viên trong tổ chức theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP, Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH, Thông tư


Partner