Daily Archives: 20 Tháng Ba, 2019

DIỄN TẬP ỨNG PHÓ TRÀN ĐỔ HOÁ CHẤT

Theo điều 37, Luật hoá chất quy định “Hàng năm các cơ sở hoá chất phải xây dựng lực lượng ứng phó tại chỗ và phải thường xuyên huấn luyện và thực hành diễn tập các phương án ứng phó


Partner