Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2017

Văn bản số 1372/HC-VP V/v trả lời vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 113/2017/NĐ-CP

Để tháo gỡ những vướng mắc trong xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất, kinh doanh, sản xuất, sử dụng hóa chất… được quy định tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật


Partner