Category Archives: Kiểm định an toàn

Danh mục các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về AT, VSLĐ

Danh mục các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được quy định tại Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh

Kiểm định cầu trục

– Kiểm định cầu trục là nhằm xác định cầu trục và chi tiết của nó còn bảo đảm làm việc an toàn và đạt tiêu chuẩn hay không. – Kiểm định kỹ thuật an toàn cầu trục lần đầu:

Kiểm định xe nâng

Phạm vi áp dụng Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất


Partner