Chương trình huấn luyện: An toàn điện

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN ĐIỆN

Chương trình huấn luyện An toàn điện dành cho cán bộ, nhân viên trong tổ chức theo Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH được xây dựng theo chương trình khung do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

I – Đối tượng huấn luyện

– Nhóm 3: Người làm công việc vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện, hệ thống điện…

II – Mục tiêu và thời lượng khoá huấn luyện

  1. Mục tiêu

– Trang bị kiến thức kiến thức kỹ thuật an toàn trong vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện, hệ thống điện.

– Nâng cao nhận thức của người lao động về tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn điện.

  1. Thời lượng

– 30 giờ, bao gồm lý thuyết và thực hành

III – Chương trình huấn luyện

  1. Nội dung huấn luyện

– Tổng quan về luật pháp, chính sách an toàn lao động

– Tổng quan kỹ thuật điện

– Nhận diện nguy hiểm, đánh giá rủi ro khi làm việc với điện

– Kỹ thuật an toàn điện

– Kỹ năng ứng phó với tình huống khẩn cấp, sơ cấp cứu tại chỗ

  1. Phương pháp huấn luyện

– Sử dụng phương pháp tích cực, lớp 60 – 80 học viên

– Ngoài các tài liệu lý thuyết được xây dựng chi tiết, cẩn thận, khóa học còn lồng ghép các kỹ năng thực hành để học viên hiểu rõ hơn về các biện pháp an toàn điện

  1. Tài liệu và sát hạch cuối khoá

– Tài liệu do giảng viên cung cấp

– Học viên hoàn thành bài sát hạch cuối khoá

– Sau khoá huấn luyện và bài sách hạch đạt yêu cầu, học viên được cấp chứng chỉ Huấn luyện An toàn điện

IV – Một số hình ảnh giao lưu giữa giảng viên và lớp học

Một số hình ảnh lớp huấn luyện an toàn lao động tại công ty lắp máy & xây dựng LILAMA

antoandien1 antoandien2

Một số hình ảnh thực hành tập huấn an toàn cơ khí tại LILAMA

antoandien5antoandien3

antoandien4

Chia sẻ:
Loading Facebook Comments ...

Trả lời


Partner