Chương trình huấn luyện: An toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN: AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ

Chương trình huấn luyện An toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế dành cho cán bộ, nhân viên trong tổ chức theo Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

I – Đối tượng huấn luyện

– Nhóm 3: Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

II – Mục tiêu và thời lượng khoá huấn luyện

  1. Mục tiêu

– Trang bị kiến thức về các nguyên nhân cơ bản dẫn tới các tai nạn trong vận hành xe nâng và các biện pháp phòng ngừa tai nạn.

– Nâng cao nhận thức của người lao động về tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn khi vận hành xe nâng.

  1. Thời lượng

– 30 giờ, bao gồm lý thuyết và thực hành

III – Chương trình huấn luyện

  1. Nội dung huấn luyện

– Tổng quan về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

– Phổ biến quy định của pháp luật về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế

– Các dạng đặc thù khi làm việc trong không gian hạn chế

– Những yếu tố nguy hiểm và biện pháp phòng tránh khi làm việc trong không gian kín

– Nguyên lý phòng chống cháy nổ

  1. Phương pháp huấn luyện

– Sử dụng phương pháp tích cực, lớp 60 – 80 học viên

– Ngoài các tài liệu lý thuyết được xây dựng chi tiết, cẩn thận, khóa học còn lồng ghép các kỹ năng thực hành để học viên hiểu rõ hơn về các biện pháp an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế

  1. Tài liệu và sát hạch cuối khoá

– Tài liệu do giảng viên cung cấp

– Học viên hoàn thành bài sát hạch cuối khoá

– Sau khoá huấn luyện và bài sách hạch đạt yêu cầu, học viên được cấp chứng chỉ Huấn luyện An toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế.

IV – Một số hình ảnh Huấn luyện thực hành an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế

khonggianhanche1

khonggianhanche2

Chia sẻ:
Loading Facebook Comments ...

Trả lời


Partner