Nguyên tắc cơ bản của hoạt động kiểm soát mối nguy hóa chất

Biện pháp loại bỏ:
Biện pháp tốt nhất trong việc ngăn chặn các rủi ro phát sinh từ việc sử dụng các hóa chất nguy hiểm là loại trừ khỏi môi trường làm việc những hóa chất đó. Tuy nhiên, điều này không phải luôn thực hiện được.
Thay thế:
Loại bỏ các chất, hoặc các quá trình độc hại, nguy hiểm hoặc thay thế chúng bằng hóa chất khác ít nguy hiểm hơn hoặc không còn nguy hiểm nữa
Biện pháp kỹ thuật:
Thực hiện việc che chắn giữa người lao và hóa chất nhằm ngăn cách mọi nguy cơ liên quan tới hóa chất đối với người lao động. Ngoài ra sử dụng hệ thống thông gió thích hợp để di chuyển hoặc giảm nồng độ độc hại trong không khí chẳng hạn như khói, khí, bụi, mù.

Biện pháp hành chính:
Áp dụng các quy trình làm việc cụ thể với từng loại hóa chất. Giám định, đo đạc môi trường làm việc… thực hiện đào tạo an toàn hóa chất cho người làm việc với hóa chất.
Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân:
Trang thiết bị bảo vệ cái nhân cho người lao động nhằm ngăn ngừa việc tiếp xúc trực tiếp với hóa chất. Phần lớn các nguy cơ từ sử dụng hóa chất có thể kiểm soát được bằng các biện pháp kỹ thuật kể trên. Nhưng khi các biện pháp đó chưa loại trừ hết được các mối nguy, hay nói cách khác khi nồng độ hóa chất trong môi trường chưa đạt tiêu chuẩn cho phép thì người lao động phải được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện này chỉ làm sạch không khí bị nhiễm hóa chất trước khi vào cơ thể chứ nó không làm giảm hoặc khử chất độc có trong môi trường xung quanh. Do đó khi sử dụng các phương tiện bảo vệ đã hư hỏng hoặc không đúng chủng loại có nghĩa là ta đã tiếp xúc trực tiếp với hóa chất nguy hiểm. Vì vậy, không được coi phương tiện bảo vệ cá nhân là biện pháp đầu tiên để kiểm soát rùi ro mà chỉ được coi là biện pháp hỗ trợ thêm cho các biện pháp kiểm soát kỹ thuật.

Chia sẻ:
Loading Facebook Comments ...

Trả lời


Partner